Kezdőlap

Tokaji László,

az erdélyi gazdasági egylet titkára, szül. 1868-ban Maros-Bogáton; iskoláit Nagy-Enyeden és Kolozsvárt végezte, jogot is ugyanitt hallgatott.

Gazdasági czikkeket írt a szaklapokba.

Munkái:

1. Kiállítások Programmja, Katalógusa és egyéb tudnivalók. Kolozsvár, 1903.

2. Székelykiállítás. Egy 1904. év őszén, vagy 1905 tavaszán rendezendő általános székelykiállítás tervezete. U. ott, 1904.

3. Erdélyrészi mezőgazdasági kiállítás programmja és katalogusa. U. ott, 1905.

Szerkeszti és kiadja az Erdélyi Gazda cz. szaklapot 1895. decz. óta, az Erdélyi Gazdasági Egylet évkönyveit és az Erdélyi Gazda Tárcza-naptárát Kolozsvárt.

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól.