Kezdőlap

Toldy Ferencz,

m. kir. államvasuti segédtitkár, előbbinek és Mojsisovics Auguszta fia; előbb a kereskedelmi miniszteriumban volt segédfogalmazó s mint ilyen az 1885. országos kiállítási bizottság jegyzője, majd segédtitkára volt a m. államvasutaknak, melyeket nyolcz évig szolgált. Meghalt 1893. aug. 12. Budapesten 38 éves korában.

Régebben mint hirlapíró, utóbb mint vasuti szakíró működött.

Munkái:

1. Jelentés a zürichi országos kiállításról. Bpest, 1883.

2. A vasuti szállítási szolgálat kézkönyve... U. ott, 1890. (3. átdolg. és bőv. kiadás. Kiadják T. örökösei. U. ott, 1900.).

Szerkesztette a Vasuti Rendeletek Tárát.

Budapesti Hirlap 1893. 224. sz.

Vasárnapi Ujság 1893. 34. sz.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és gyászjelentés.