Kezdőlap

Toldy Géza (nagy-selmeczi),

jogi doktor, gyakorló ügyvéd, szül. 1864. február 2. Nagy-Szebenben; középiskoláit Medgyesen, és Kolozsvárt, egyetemi tanulmányait Budapesten 1886-ban végezte, hol 1889. ügyvédi vizsgálatot tett és azóta a fővárosban működik.

Czikkei a Jogtudományi Közlönyben (1902 óta) jelentek meg.

Munkái:

1. Hivatás és mesterség. Vázlatok polgári törvénykezésünknek székesfővárosunkban tapasztalt állapotaiból. Bpest, 1904.

2. Fiat lux! Fényképek polgári törvénykezésünknek székesfővárosunkban tapasztalt állapotaira. U. ott, 1905. (2. kiadás. U. ott, 1909. Ism. Budapesti Hirlap 1905. 145. sz., 1909. 290. sz.).

3. Varázsrontó. Kalandozás a vendégszavaink bűvös báját árasztó rejtelmek világában. Irta egy ázsiai. U. ott, 1909. (Ism. P. Hirlap 139. sz., M. Nyelv 329. l.).

M. Könyvészet 1904., 1905.

Corvina 1909. 16., 33. sz. és önéletrajzi-adatok.