Kezdőlap

Toldi László,

szent Ferencz-rendi salvatorianus szerzetes és gymnasiumi igazgató-tanár előbb Szolnokon, majd Jászberényben.

Czikkei a róm. kath. algymnasium Programmjában (1852. A nevelés vallásos és példás legyen, Adatok a gymnasium történetéhez, 1853. A törvény szerinti nevelésről, 1854. szenvedélyek, 1855. Erkölcsi nevelés, Házi nevelés).

Munkája: Lant, mellyel Főt. Magócsy Istvánnak Üdvözitőnkrűl neveztetett Sz. Ferencz megye másszori fő elnökének, a midőn Szabadka szab. kir. városban kebelezett kolostorban szemlét tartan 1837. évben, buzgó indulattal zent. Szeged.

Petrik Bibliogr.