Kezdőlap

Toldy László (ifjabb),

jogi doktor és zenetanár, előbbinek fia, szül. 1882. márcz. 17. Pesten, hol középiskoláit és az egyetemen jogi tanulmányait (1900-1904.) végezte. 1905. máj. 20. jogi doktorrá avatták; 1888-1902. egyszersmind a m. kir. zeneakadémián zeneszerzési tanfolyamot is végzett. 1904. nov. óta a budapesti nemzeti zenedének tanára. 1906-ban a székesfőváros által alapított Ferencz József-jubileumi ösztöndíjat elnyervén, hosszabb időt töltött Párisban és Londonban, zenei tanulmányokkal foglalkozva; megfordult Bayreuthban, Münchenben, Frankfurtban sat.

Zeneműveket írt eddig 30 nagyobb darabot, melyek nyomtatásban is megjelentek; ezeken kívül kéziratban vannak: Sigrid, lyrai dráma 1 felv., szövegét és zenéjét írta 1905.; Az élet álma, szövegét írta; Cesarini, nagy opera 3 felv., szövege Lux Lajostól, zenéje T.-tól; Zöld kakadu, zenei dr., szövege Schnitzler Arthurtól, zenéje T.-tól és 60 dala (magyar költők, továbbá Heine Göthe és mások szövegére; és 30 kisebb nagyobb zongorára írt szöveges, vagy zenekarra írt műve; melyek nagy részét előadták hangversenyeken és színpadokon. Írt zenekritikákat is a zenei szaklapokba.

Munkája: Összhangzattan. (Példatárral). Bpest, 1910.

Hangjegyei az «Apolló» zenefolyóirat kiadványaiban. Bpest, 1900. és a «Zenelap» kiadványaiban. U. ott, 1898., 1901., 1902. sat.

Szünóra 1898. 1. sz.

Képes Családi Lapok 1904. 27. sz. arczk.

Ország-Világ 1905. 13. sz. arczk., 1907. 11. sz. arczk., 1908. 39. sz. arczk.

Deutsche Tonkünstler Zeitung. Berlin, 1910. 210. sz.

Corvina 1909. 33. sz.; a m. n. múzeumi könyvtár példányairól és önéletrajzi adatok.