Kezdőlap

Tolnay Ferencz,

erdélyi kath. püspök; előbb vasvári és törjei prépost, deáki apát és vasvármegyei főesperes; mint erdélyi választott püspök 1665-ben fordul elő; többé nem említtetik.

Munkája: Prédikátzió gr. Batthyányi Ádám hitvesének teste felett... 1653-ban adta ki. (Szabó Károlynál nem fordul elő).

M. Sion 1891. 234. l.