Kezdőlap

Tolnai György,

énekszerző a XVI. századból. Szilády Áron szerint valószínű, hogy Tolna városából származott és szülővárosa hírneves iskolájában végezte tanulását, mire külföldre ment és 1525-ben a bécsi egyetemen folytatta tanulmányait.

«Az Szent Jóbról» cz. 345 soros éneket írta 1541-1550 közt, mely egyedül Bornemisza Énekeskönyvének CCCXXVII-XXXI. levelein maradt reánk. (Közli Szilády Áron, Régi M. Költők Tára 57-68. l.)

Szilády, Régi M. Költők Tára. Bpest, 1883. 294-296. l.