Kezdőlap

Tolnai F. István,

orvosdoktor, ref. lelkész, és tanár, Séllyei János városbiró és Gergely Ilona fia, szül. 1630-ban Tolnán; tanult az ecsedi, szalontai, váradi és sárospataki iskolában; innét tanítónak vitték Tarczalra; 1659. ápr. 11. a franekeri egyetemre iratkozott be. 1662. kézdi-vásárhelyi pap lett és 1665-től 1688-ig a kolozsvári ref. főiskolában tanár, 1689. kolozsvári és kalotai esperes. Meghalt 1690. márcz. 25.

Munkái:

1. Αυχνος Δογικος ad usum singulorum Iuventionis locorum, manu quaesi Tironem deducens, duplici discursu absolutus; altero, spectrum Diabolicum, sub specie Samuelis, apparuisse, argumentis firmis, ex singulis classibus Logicis depromptis, evincente; altero vero varias variorum Adversariorum objectiones enervante & diluente: publicis aliquot Disputationibus exercitii ergo ventilatus & defensus Studio & opera... Franekerae, 1659.

2. Disputatio Theol. Exegetica Ad Cap. I. Medullae Amesianae Quam... publice defendet... U. ott, 1662.

3. Haza békessége... (Prédikáczió). Szeben, 1664.

4. Igaz ker. vallásra vezető Kalauz... Kolozsvár, 1679.

5. Demonstratio compendiosa Dialecticae verae, In usum Philo rameorum, Illustris Collegii Claudiaci Reformati. Cui exempla aliquot praxeos Logicae sunt subjecta: & compendiosa fallaciarum delineatio in fine appendicis loco eidem adjecta. Claudiopoli, 1680.

Búcsúztató Bocskay István zempléni főispán felett 1672. máj. 29 (57 versszak, a Prot. Szemlében 1899.).

Latin versei az Irodalomtörténeti Közleményekben 1901. 91., 92. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár I. 424., 510., II. 401. l., III. 1. rész 633., 667. l.

Irodalomtörténeti Közlemények 1895. 85. l. (Gyászjelentése).

Prot. Szemle 1899. 614. l.

Zoványi, Theol. Ismeretek Tára III. 333. l.

Történelmi Tár 1888. 794. l.