Kezdőlap

Tolnai János,

joghallgató volt 1885-ben, szül. 1863. decz. 16. Aradon.

Szépirodalmi, társadalmi és közügyi czikkei jelentek meg 1882-től az Aradi Hirlapban és az Alföldben (1882: Ebner Eschenbach Mária, Egy kis regény, egykötetes mű ford.; 1883. Sacher Masoch, Soldan asszony, ford., 1889. 160. Reviczky Gyula Aradon).

Munkája: Ring Miksa, Mézeshetek. Ford. Arad, 1882. (Különny. az Alföldből).

Álnevei és jegyei: Sulpicius, Verus, T. és T. J. az említett hirlapokban.

Önéletrajzi adatok.