Kezdőlap

Tolnay Kornél.

mérnök.

Munkája: Megjegyzések az északamerikai vasutak pénzügyi politikájára. Bpest, 1906. (Kül. ny. a M. Mérnök- és Építészegylet Heti Értesítőjéből).

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.