Kezdőlap

Tolnay Lajos

ifjabb, a m. kir. orsz. meteorologiai és földmágnességi intézet II. oszt. assistense.

Munkái:

1. A m. kir. orsz. meteorologiai intézet pavillonjának magyarázattal ellátott különleges Catalogusa. Bpest, 1896. (Konkoly Miklóssal és Róna Zsigmonddal).

2. A tudományos léghajózás, a magasabb légrétegek kutatásának szolgálatában. U. ott, 1901. (Konkoly-Thege Miklós előszavával).

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól.