Kezdőlap

Tolvay Ferencz (menyői),

mathematikus, hevesmegyei nemes, gyöngyösi származású; a losonczi iskolában tanító és rektor; Nógrád vármegyei birtokos és 1704-ben a megye által állított paraszthad kapitánya volt. Meghalt 1710 körül öreg korában utód nélkül.

Munkái:

1. Az Arithmetikának; avagy Az Számlálásnak öt Speciesinek rövid Magyar Regulákban foglaltatott Mestersége. Taliter Disponente Franc. Tolv. Menyöi, Gyöngyosini. An. 1674. Debreczen. (Újabb kiadásai: Kolozsvár, 1694., 1698., 1703., Lőcse, 1701., 1729., Pozsony, 1727.).

2. Comenius, Praecepta Morum... Leutschoviae, 1677. (Magyar verses fordítása).

3. Atrium Ingeniosae Artis Arithmeticae. In quo Regulis, Observationibus, Exemplis, via pervia monstratur ad Universam artem memoratam... U. ott, 1706.

Írt ezenkívül egy verses krónikát Zólyom vára ostromáról és bevételéről (közölve Thaly Kálmán Irod. és művelődéstörténeti tanulmányaiban (371-384. l.) és Baross Gyula közölte a báró Radvánszky II. Jánoshoz írt leveleivel együtt a br. Radvánszky-család levéltárából. (Irodalomtörténeti Közleményekben 1903. és 1904. évf.).

Nevét: Tolvajnak, Tholvaynak és Tholwaynak is írták. (Előnevét Désházi-nak írják.)

Horányi, Memoria III. 413. l.

Uj M. Muzeum 1853. I. 214. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 237. l.

Szinnyei Könyvészete.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. II.

Figyelő III. 116. sat. l., VIII. 66. l.

Irodalomtörténeti Közlemények 1903. 450. sat. l. (Levelei 1707. és 1708-ból).