Kezdőlap

Tolvay Imre,

bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1694. okt. 8. Holicson; 1709. nov. 13. a Jézus-társaságba lépvén, gymnasiumi tanár, 1724. theologiai hallgató volt Nagyszombatban. 1728. letette a szokásos fogadalmakat; azután tanított Nagyszombatban és Kolozsvárt, hol hitvitatkozást tartott és rector is volt. Rómába küldetvén, ott Szent Péter templomában kilencz évig a magyarok gyóntatója volt. Visszatérvén hazájába, rendtársait igazgatta; 1741. szept. 9-től 1745. márcz. 14-ig a budai kollegium rektora s a Nagy-Boldog-Asszony-templom plébánosa volt; 1746. a bécsi Pazmaneum rektora, azután a kolozsvári és a győri házak kormányzója; végül a rend eltöröltetéseig (1773) a nagyszombati könyvnyomtató-intézetet vezette. Meghalt 1775. július 11. mint az esztergomi főmegye papja Kékkőn a Balassa gróf kastályában.

Munkái:

1. Laureatum in heroibus Hungariae saeculum, post Christum natum decimum septimum... Tyrnaviae, 1718.

2. Ortus et progressus Almae Archi-episcopalis S. J. Uninersitatis Tyrnaviensis, a primis illius initiis ad annum usque 1660. U. ott. 1725.

3. Progressus almae archiepiscopalis societatis Jesu Universitatis Tyrnaviensis ab anno 1661. usque 1700. U. ott, 1728.

4. Imago Heroum, qui de cognatis Excell. ac Illustr. Prosapiis Principis Pálffi ab Edőd et Erdődi de Monyorókerék sago et toga inclyti ad aetatem hanc in Reipublicae emolumenta longe maxime floruere. U. ott, 1729.

5. Itineranium exete exstaticum quo mundi opificium, id est: Coelestis expansi, siderumque tam errantium, quam fixorum natura, vires, proprietates singularumque compositio et structura, ab infimo terrarum globo usque ad ultima mundi confinia, perficti raptus integumentum explorata, nova hypothesi exponitur, ad veritatem interlocutoribus Cosmiele et Theodidacto. U. ott, 1729.

6. Athanasij Kircheri ... iter exstaticum II. in mundum subterraneum. Dialogus III. promotore... 1739. U. ott.

7. Epistola de morte Valentini Kéri Collegii Academici et Universitatis Tyrnaviensis Rectoris ddo Tyrnaviae 24. Julii 1764.

8. Orationes duae panegyricae D. Ladislao dictae Vienna.

Stoeger, Sriptores 366. l.

Petrik Bibliogr. III. 652., IV. 93. l.

Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893.

Takáts Sándor, A budapesti piarista kollegium története, Bpest, 1895. 182. l.

A kolozsvári r. kath. főgymnasium Értesítője 1898. 76. l.

Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. VIII. 22. h.