Kezdőlap

Tolvay János (köpösdi gróf),

septemvir, br. T. Gábor nádori ítélőmester és Jászy Anna fia; 1714-ben a nagyszombati szelepcsényi-intézetnek convictora és az ékesszólás tanulója volt; 1754-ben grófságra emeltetett, egyszersmind aranysarkantyús vitéz és septemvir volt már 1760-ban és még 1774-ben is.

Munkája: Fax Ignatiana opere et doctrina lucens et ardens... Oratore... Tyrnaviae, 1714.

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 26. l.

Petrik, Bibliogr.