Kezdőlap

Tomann József,

kath. plébános, szül. 1853. márcz. 2. Trencsénben; a gymnasium I-IV. oszt. itt, V-VI. Esztergomban, VII-VIII. Pozsonyban, a theologiát Esztergomban végezte. Fölszenteltetett 1876. júl. 16. Káplán volt Miaván, azután egy évet Boszniában töltött mint tábori lelkész. Visszatérvén káplán lett Nemcsényben. 1886. nov. Alsó-Rakonczára neveztetett ki plébánosnak; 1894. a drégelyi egyházkerületben helyettes alesperes lett; azon év máj. 17. meghalt.

Czikkei az István bácsi Naptárában (1876. Egyház és hazánk. Miért kell minden magyar embernek tisztelnie és becsülnie a kath. egyházat?); a Szent István Társ. Naptárában (1877. beszély); a M. Államban (1877. 156-161. sz. A hatalom kegyenczei, júl. Az egyház javai, 1884. 6-30. Mózes mint történész); az Új M. Sionnak és Havi Közlönynek is munkatársa volt.

Munkája: Képek az új hazából. (Boszniából). Bpest, 1880. (A M. Állam 157-194. számaiból).

Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893.

Némethy Ludovicus, Series Parochorum. Strigonii, 1894. 990. l.