Kezdőlap

Tomcsányi Gyula,

erdőtanácsos és erdőigazgató, szül. 1844. Ósván (Abaujm.); középiskoláit Kassán, az erdészeti akadémiát Selmeczbányán végezte. 1866-67. a Károlyi grófi család füzéri (Abaujm.) uradalmában szolgált. 1867-69. a közalapítvány mislyei uradalmában erdőgyakornok, 1870-74. a gödöllői uradalomban erdész, 1875-82. az ungvári uradalomban erdész, fogalmazó és főerdész, 1882-91. Zsarnóczon erdőmester, a hol 1890. az erdőgazdaság terén szerzett érdemeiért a főerdőmesteri czímet kapta. 1891-től mostanig Beszterczebányán a m. kir. erdőigazgatóság élén áll, a hol 1893. erdőtanácsos, 1894-ben pedig erdőigazgató lett. Az 1896. millenáris országos kiállítás munkálataiban kifejtett tevékenységét a III. oszt. vaskorona-rend adományozásával jutalmazták meg.

Czikkei az Erdészeti Lapokban jelentek meg.

Munkája: A garammenti kincstári erdőkben alkalmazott szállítási rendszer ismertetése...

Pallas Nagy Lexikon XVI. 249. l.