Kezdőlap

Tomcsányi József, (tomcsini),

Békés vármegye főispánja, a főrendiház tagja, T. Kristóf főszolgabiró és Szathmáry Anna fia, szül. 1807. márcz. 26. Békésen; iskoláinak végeztével Békés vármegyénél aljegyző, 1837. esküdt és később főszolgabiró lett. Az 1843. országgyűlésre követül küldetett; szintén követi minőségben szerepelt az 1847. országgyűlésen. 1848. Arad vármegye főispánja lett, 1849. Kossuth erdélyi kormánybiztossággal is megkinálta. 1861. Csongrád megye főispánjává nevezték ki, de az országgyűlés föloszlatása után lemondott; 1867. Békés vármegye főispánja lett. Meghalt 1878. máj. 4. Budapesten.

Versei vannak a Szépirodalmi Ajándékban (V. 1825.) és a Békésvármegyei Évkönyvben (III. 1878.).

Munkája: Követjelentés az 1843-44. országgyűlésről. Pest, 1845. (Szombathelyi Antallal).

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 240. l.

Békésvármegye Évkönyve II. 1876. 99. l.

Békési Lapok 1877. 31. sz.

Petrik Bibliogr.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 250. l. és gyászjelentés.