Kezdőlap

Tomcsányi Vilmos Pál,

jog- és államtudományi doktor, m. kir. igazságügyminiszteri fogalmazó, T. Móricz, miniszteri fogalmazó-író testvéröccse, szül. 1880. febr. 8. Budapesten; itt végezte és fejezte be jogi tanulmányait és nyerte el «sub auspiciis regis» a doktori fokot. Azonkívül ügyvédi oklevele is van. Külföldön végzett politikai tanulmányokat (Angol-, Franczia-, és Németország).

Munkái:

1. A mentelmi jogról. Bpest, 1903. (Jogi Értekezések 9. sz.).

2. A parlamentek költségvetési joga. Politikai tanulmány. U. ott, 1908.

M. Könyvészet 1903., 1908. és testvérbátyja T. Móricz szíves közlése.