Kezdőlap

Tomics Jása,

a Zasztava szerb politikai lap főszerkesztője volt 1885-től (1890 elején börtönre ítéltetvén, más lett a szerkesztő); a börtönből kiszabadulván, ismét szerkesztette a lapot 1907-ig Ujvidéken.

Munkái:

1. A legujabb merénylet a szerb nemzet-egyházi autonomia ellen. Bpest, 1904.

2. A döntés előtt. Ujvidék, 1905.

3. Nem vagyok többé szamár! U. ott, 1906.

3. Das Bauernproletariat Ungarns. U. ott, 1907.

Budapesti Hirlap 1908. 100. sz.

Magyarország Vármegyéi, Bács-Bodrog vármegye. Bpest, 1909. II. 481. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.