Kezdőlap

Tomka Emil,

mérnök, nyug. műszaki tanácsos Budapesten.

Czikkei a M. Mérnök- és Építész-egyleti Közlönyben (1889. Miként fejlesszük tovább a Temes-Bégavölgyi vízszabályozást?), a M. Mérnök- és Ép. egylet Heti Értesítőjében (1895. Pár észrevétel vízjogi törvényeinkre).

Munkái:

1. A magyar földbirtok. Bpest, 1899.

2. Buda elmaradottságáról, annak okai és orvosszereiről. U. ott, 1906.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.