Kezdőlap

Tomka Miklós,

joggyakornok volt 1875. a gödöllői kir. járásbiróságnál, később a tisza-füredinél végrehajtó. 1888-tól neve nem fordul elő a Czímtárakban.

Munkája: Kézikönyv a birósági végrehajtók számára. Az újabb törvények és rendeletek nyomán, tekintettel a végrehajtók eljárási körében előforduló váltó-, kereskedelmi s magánjogi intézményekre. Vácz., 1876.

Kiszlingstein Könyvészete.