Kezdőlap

Tomori (Stanisits) Jenő,

hirlapíró, szül. 1872. június 13. Hódmező-Vásárhelyen (Csongrádm.) szerb származású szülőktől; középiskoláit Szegeden a kegyesrendieknél, a jogot Debreczenben (1894-98) végezte, azután irodalommal, különösen a hirlapírással foglalkozott Budapesten.

Tanulmányait magyar iskolában végezvén, a magyar irodalom, kiváltkép a költészet vonzotta; anyanyelvén alig írt egy-két költeményt. Így sok prózai és költői művet, fordított költeményeket szerbből (Jovánovics Zmaj János) és oroszból (Tolsztoj Alexei); írt több színművet is; az Ország-Világba (1900. rajz), a Pestmegyei Hirlapba (1901. 88. sz. Eötvös Károly újabb kötetei), a Budapesti Hirlapba (sok tárczát) sat.

Munkái:

1. Lina-dalok. Bpest, 1894.

2. Mese egy szomorú asszonyról. U. ott, 1900. (Koroda Pál előszavával. Ism. Vas. Ujs. 12. sz.).

3. Havasi történet és egyéb elbeszélések. U. ott, 1902. (Két kiadás. Ism. Ország-Világ 23. M. Szemle 50., Budapesti Hirlap 176., Vasárnapi Ujság 1903. 14. sz.).

4. Krasznahorka vára. U. ott, 1903. (Költ.)

5. A szárhegyi galambok. Elbeszélések. U. ott, 1909. (Ism. Vasárnapi Ujság 10. sz.).

M. Könyvészet 1902.

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól és önéletrajzi adatok.