Kezdőlap

Tompa Arhur Simon, (kis-borosnyói),

bölcseleti doktor, T. Károly ügyvéd fia, szül. 1872. Kolozsvárt; 1900-ban a budapesti egyetemen bölcseleti doktorátust tett; 1903-ig a budapesti m. kir. központi szőlészeti kisérleti állomás ampelologiai intézet assistense volt; ismét birtokára, Krasznahorvátba költözött. 1901. jan. 20. írja: «két hónapja elmult mióta Amsterdamban tartózkodom és szabad időm nagy részét az ország tanulmányozására fordítom.»

Czikkei a Gazdasági Lapokban (1895-1900); az Erdélyi Prot. Lapban (1904. 9., 10. sz. A próba Énekeskönyv zenei szempontból); műbirálatai a Szilágyban jelentek meg.

Munkái:

1. A szőlő arankája. (Cuscuta monogyna). Bpest, 1899.

2. A Vitis vinifera L. és Vitis riparia Mch. Zöld tengelyszerveinek szövettani összehasonlítása. U. ott, 1899.

3. A black-rot Franczia-országban. Újabb adatok az ellene folytatott küzdelemről. U. ott, 1900.

4. Legújabb kutatások a Bothrytis Cinereáról. U. ott, 1900.

5. A szőlő zöldoltványának összeforradása növényboncztani vizsgálatok alapján. Fénynyom. táblával és 19 szövegábrával. U. ott, 1900. (Doktori értekezés).

6. Gazdasági jegyzetek Hollandiából. U. ott, 1901. (Különnyom. a Gazdasági Lapok 1901. évf.-ból).

7. Salome. Impreszsziók Strauss Richard zenedrámája nyomán. Zilah, 1907. (Különny. a Szilágy 22. sz.-ból).

Halleban is megjelent egy német értekezése a villamos kisérleti módszerek és a magvak csiraképességének vizsgálatáról (1902).

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól és önéletrajzi adatok.