Kezdőlap

Tompa Mihály,

evang. lelkész előbb Győrött, 1896. decz. 28. óta Kis-Somlyón.

Munkája: A kis-somlyói ág. hitv. ev. gyülekezet története. Két ünnepi beszéd. Az 1904. nov. 6. tartott templomszentelés emlékére. Cell-Dömölk, 1905.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.