Kezdőlap

Tomsits István (nemeskéri),

m. kir. kataszteri felmérési felügyelő. Meghalt 1883. febr. 24. Budapesten 57. évében.

Czikkei a Földrajzi Közleményekben (III. 1875. Kataszteri fölmérésből, VI. 1878. A monarchia új katonai felvételéről és specziális térképéről, 1880. Visszapillantás kartografiai mozzanatra, 1886. Fertő és vidéke).

Munkái:

1. Gazdasági utazás az Északamerikai Egyesült Államokban. Írta Oetken Frigyes. Ford. Bpest, 1881.

2. A gazdasági termelés terén mutatkozó amerikai versenyek jelentősége és valódi okai. Szabadon ford. U. ott, 1883.

Kiszlingstein Könyvészete és gyászjelentés.