Kezdőlap

Tontsch András,

evang. lelkész, szül. 1842. decz. 9. Höltövényen (Brassóm.); 1865-ig a brassói Honterus-gymnasiumban tanult, 1868-ig pedig Bécsben és Lipcsében theologiát, classica philologiát és pädagogiát végzett; midőn visszatért Brassóba, hol egy magánintézetben nyert alkalmazást. Azonban már 1869-ben a brassói egyházi tanács Németországba és Svájczba küldte, hogy az ottani nevelőintézeteket tanulmányozza. 1870. júl. végén hazájába visszatérve, mint tanító működött Brassóban, hol egyszersmind a seminarium igazgatója volt 1885-ig, midőn a brassói (blumenaui) ev. egyházközség lelkészének választotta. Meghalt 1888. okt. 18.

Czikkei vannak a Siebenbürgisch-deutsches Tageblattban (2424. sat. sz.) és a Jahrbuch des siebenb. Karpathenvereinsben (1885).

Munkája: Die Aufgabe des ev. Seelsorgenrs. Antrittspredigt gehalten in der Blumenauer und Spitalkrische in Kronstadt am 7. Febr. 1886. Kronstadt, 1886.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon IV. 478. l. (Fr. Schuller).