Kezdőlap

Tooth István,

ügyvéd és jogtanár, szül. 1817-ben Bajkán (Barsm.); középiskoláit elvégezvén, báró Vay Miklós házánál nevelő volt. 1851. aug. 15. ügyvédi oklevelet nyert. 1852. júl. 4. a debreceni ref. egyházkerület közgyűlés a jogakadémia helyettes tanárának választotta, hol 1855. aug. 3. meghalt cholerában.

Munkái:

1. A rómaiak történetei ifjak használatára. Pest, 1844. (2. kiadás. U. ott, 1847. 3. k. Bpest, 1877.).

2. A görögök történetei ifjak használatára. U. ott, 1845.

3. Költészet-tan. Kézi-könyvül. U. ott, 1847.

4. Szavalmányok. Tekintettel a költészeti nemekre jelesb magyar költők után. Szerkeszté ... U. ott, 1848.

Nemzeti Nagy Képes Naptár 1856. 144. l.

Csokonai Album 1861. 229. l.

Petrik Bibliogr.

Kiszlingstein Könyvészete és a debreczeni ref. kollegium jegyzőkönyvéből.