Kezdőlap

Toperczer Gyula.

Munkája: Adon Hiram. Spanyolból. Bpest, 1885.

Kiszlingstein Könyvészete.