Kezdőlap

Topos Ferencz,

theologiai és bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1613. ápr. 7. Klobusiczon (Trencsénm.), 1629. decz. 12. lépett a rendbe; bölcseleti és theologiai tanár volt hat évig Nagyszombatban; ugyanott és Kassán 14 évig volt az Akadémia cancellárja. Nagyszombatban 11 évig a nemes ifjak convictusának és a szent Adalbert papnevelőnek 11 évig volt kormányzója; innét a Thököly katonái által társaival együtt elfogadott és bebörtönöztetett Éleskőn, hol néhány nap mulva 1683. aug. 14. meghalt.

Munkái:

1. Algamation Aparymaticon. Posonii, 1637.

2. Sidus Novum Theologico Vniversitatis Tyrnaviensis Coelo primo publice affulgens ... Tyrnaviae, 1654. (Toposs).

3. Archi-Laurus Strigoniensis ... R. P. Ferdinando Grieskircher, Ord. S. Pauli primi Eremitae Professo ... U. ott, 1655.

Stoeger, Scriptores 367. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 222., 229. l.

Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. VIII. 97. h.