Kezdőlap

Torbágyi (Thurner) József,

magánhivatalnok Budapesten.

Munkái:

1. Szárnyaszegetten. Költemények. Esztergom, 1900. (Ism. Budapesti Hirlap 201. sz., Budapesti Szemle 1901. 105. sz.).

2. Szárnyaszegetten. II. Költemények. Bpest, 1907.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

M. Könyvészet 1808.