Kezdőlap

Tordai Ányos (Gyula),

bölcseleti doktor, cziszterczi-rendi áldozópap, szül. 1879. aug. 3. Heőcsabán (Borsódm.); 1895. aug. 1. lépett a rendbe s 1902. júl. 2. áldozópappá szenteltetett; főgymnasiumi tanár volt Pécsett; jelenleg ugyanaz Baján, hol a magyar s latin nyelvet és irodalmat tanítja.

Czikkei az Egri Hiradóban (melynek három évig munkatársa volt, itt jelentek meg első költeményei és tárczái: 1903. 76. Az új helyesírás, 90., 90. Betyárdalok, 103. Karácsonyi miszteriumok, 1904. 103. sz. Karácsony a kódexekben, 1908. 68-78. sz. A modern magyar irodalom); az Irodalomtörténeti Közleményekben (1908. Klivényi kiadatlan költeményei); a Magyarország Vármegyéiben (Heves vármegye. 1908. Irodalom, tudomány és művészet); írt még a Pécsi Közlönybe (Virágvasárnap kódexeinkben); a pécsi kath. felsőbb leányiskola Értesítőjébe (1909. A nőnevelés története hazánkban), költeményeket a Mária Kertbe és Hirnökbe, a Pécsi Közlönybe, Pécsi Naplóba, Religioba, Magyar Szemlébe és a Kath. Szemlébe.

Munkái:

1. Kódexeink Mária-hymnuszai. Bpest, 1903.

2. Kivonat a magyar nyelvtan, stilisztika, retorika és poetikából. Pécs, 1808.

3. Mátyás Flórián könyvtára. U. ott, 1909.

M. Könyvészet 1903.

A cziszterczi rendi személyzet Névtára 1909. 63. l.

Magyarország Vármegyéi. Heves vármegye. Bpest, 1909. 405. l.