Kezdőlap

Torday Árpád,

orvosdoktor, II. belklinikai tanársegéd, katonai tartalékos segédorvos Budapesten, hol 1897-ben nyert orvosdoktori oklevelet.

Czikkeket írt az Orvosi Hetilapba, melyek különnyomatban is megjelentek.

Munkái:

1. A typhus és coli bakterium gyors megkülönböztetésére szolgáló újabb vizsgálati módszerekről. Bpest, 1900. (Különny. az Orvosi Hetilapból).

2. A pestisről. U. ott, 1900. (Különny. az Orvosi Hetilapból).

3. Adalékok a leukaemia kérdéséhez. U. ott, 1905. (Klinikai Füzetek XV. 9., 10.).

4. A vészes vérszegénységről. U. ott, 1909. (Klinikai Füzetek XIX. 3., 4.). sat.

Pesti Alfred, Magyarország orvosainak Évkönyve. Bpest, 1905. 149. l.

M. Könyvészet 1905.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Corvina 1909. 16. sz.