Kezdőlap

Tordai Sándor András,

ref. püspök, szül. 1529. Tordán; hazai tanulmányainak befejeztével külföldre ment s 1559. jan. 2. a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Itt a magyar coetusnak még ez évben seniora lett, 1560. ápr. 9. pedig mint Tordára meghívott lelkész fel is szenteltetett. Mindjárt ezután visszatért hazájába, hol Tordáról időteltével Dévára ment lelkésznek. Mint ilyen részt vett a gyulafehérvári második hitvitán. 1577 elején az erdélyi reformátusok püspökévé választatott. Meghalt 1579. vége felé Déván.

Irodalmi téren is működött, még pedig valószínűleg több munkája is volt; ezek közül egyse maradt fenn, emléke is csak egynek, mely Császma Istvánnal polemizál s a melyre ez újra válaszolt, czíme: Vallása az egy Atya Istenről és az ő egy fiáról. Kolozsvár (?) 1568.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 336. l.