Kezdőlap

Tordai Vilmos,

m. kir. igazságügyminiszteri számtiszt Budapesten.

Munkái:

1. A szellembuvárlat történelme. Kiesewetter nyomán ford. és szövegmagyarázó jegyzetekkel ellátta. Bpest, 1900. (Rejtelmes jelenségek Ismerettára I. Ezen havi folyóiratot 1900 januártól szerkeszti és kiadja Siráki Ferenczczel együtt).

2. Versek és mesék. U. ott, 1902.

3. A birói letét intézményére vonatkozó, hatályban levő összes törvényes intézkedések, miniszteri rendeletek, felsőbirósági határozatok és miniszteri elvi kijelentések gyűjteménye. U. ott, 1910. (Rónay Lászlóval).

M. Könyvészet 1902.

Corvina 1910. 7. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.