Kezdőlap

Torkos János,

orvosdoktor, a nemes származású T. Justus János orvos fia, szül. 1733. aug. 2. Pozsonyban, hol az evang. lyceumban tanult és a göttingai egyetemen 1756. máj. 24. nyert orvosdoktori oklevelet. Hazájába visszatérve, a pozsonyi irgalmas barátok kórházában folytatott orvosi gyakorlatot, midőn 1758-ban a gróf Forgách család hívta meg Nagyszombatba házi orvosának; innét 1762. Barsmegye orvosának ment, 1765. pedig visszatért Pozsonyba, hol gyakorlóorvos volt.

Munkája: Dissertatio inauguralis medico-forensis de renuntiatione lethalitatis vulnerum ad certum tempus haud adstringenda. Göttingae, 1756.

Weszprémi, Succincta Medicorum Biographia. Viennae, 1787. IV. 267. l.

Szinnyei Könyvészete.