Kezdőlap

Torma József (csicsó-keresztúri),

megyei kir. pénztárnok és országgyűlési képviselő, T. Mihály és Mózes Judit fia, szül. 1801. márcz. 29. Deésen és Kolozsvárt tanulmányait bevégezvén, 1822. a hazai jogból letette a szigorlatot és előbb az erdélyi kormányszéknél, utóbb a marosvásárhelyi kir. táblánál működött, majd visszavonult gazdálkodni. 1832. Belső-Szolnok vármegye főjegyzője és pénztárnoka lett. Vármegyéjét 1834-től 1848-ig az ellenzéki párton több ízben képviselte az erdélyi országgyűlésen. 1848-ban a pesti nemzetgyűlésen is képviselő volt. Csicsó-Keresztúr vidékén gyakran tett régészeti kutatásokat és gyermekeivel, Károlylyal és Zsófiával ő kedveltette meg a régészetet. Meghalt 1861. jan. 19. Csicsó-Keresztúrón.

Czikkei a Tudom. Gyűjteményben (1830. I. Figyelem gerjesztésül Belső-Szolnok vármegye leírásáról) és a Nemzeti Társalkodóban (A szolnoki grófság cz. részlet).

Munkája: Oklevelészeti naptár. (Calendarium Diplomaticum). A középkori, főleg hazai oklevelekben előforduló keltek meghatározására dolgozva és összeállítva. A szerző halála után kiadta Torma Károly. Kolozsvár, 1879. (1852. írta fia számára, Weldenbach és Grotefend munkáit megelőzve.)

Kéziratban: Belső-Szolnok vármegye története; Genealogiai táblák, két kötet, és Historico-diplomatikai lexikon.

Hölgyfutár 1861. 13. sz.

Vasárnapi Ujság 1864. 52. sz. arczk.

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 255., 257. l.

Századok 1869. 259. l.

M. Polgár 1869. 64. sz.

Gróf Lázár Miklós, Erdély főispánjai. Bpest, 1889. 226. l.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 266. l. és gyászjelentés.