Kezdőlap

Tormássi Lajos,

orvosdoktor, Békésmegye nyug. főorvosa, T. János halasi ref. lelkész, utóbb püspök és Varjas János debreczeni tanár leányának fia, szül. 1784. decz. 16. Kis-Kun-Halason; az orvosi tudományokat 1806-tól Bécsben hallgatta, hol 1812. máj. 2. a szigorlatot is letette; két hónap mulva br. Bedekovics Békésmegye főispánja kinevezte a megye főorvosává. 1846. máj. 1. Gyulán a megyei kórház főorvosa, 1848-ban igazgatója lett; de 1862. elhagyta állomását és magángyakorlatának és a himlőoltásnak élt. 1862. júl. 21. tartotta 50 éves orvosdoktori jubileumát. Meghalt 1867. márcz. 25. Békés-Gyulán.

Czikkei a M. orvosok és természetvizsgálók Munkálataiban (IV. 1844. A mentő himlőoltásnak rövid történeti rajza, némely észrevételekkel, VI. 1846. Mentő himlő oltás Békésvármegyében 1843. és 1844-ben).

Munkái:

1. Carmen honoribus III. J. V. nobilis ab Hildebrand dicatum, dum effigiem illius discipuli grati animi pingi curarunt, eoque occasione solemne festum celebrarunt. Viennae, 1811.

2. Dissertatio inauguralis medica de dignitate diatetici in curandis hominum morbis. U. ott. 1812.

Vasárnapi Ujság 1862. 9. sz. arczk., 1863. 21. sz.

Hölgyfutár 1863. 67. sz.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr.