Kezdőlap

Tornallyai Gedeon (tornallyai),

rozsnyói kanonok, Gömörmegye egyik ősi családjának sarja; a ref. hitről kora ifjúságában tért át a kath. egyház kebelébe. Esztergommegyei clericus volt és az egyházmegye papja 1776-ig, mely évtől az újonnan kikerekített rozsnyói egyházmegyében szolgált: Guszonán (Gömör m.), Várgedén, végre Sz.-Simonyban. 1789. rozsnyói kanonok lett. Meghalt 1802. szept. 20. Ipolyság mellett a káptalan birtokán.

Munkái:

1. Assertiones ex universa philosophia. Cassoviae, 1752.

2. D. Stephanus regius apostolus et apostolicus Hungariae rex, panegryca dictione celebratus ... 1770. Tyrnaviae.

3. Jó hartz, mellyett Méltsg. és Ft. Szent-Királyi s Krasznathorkai báró Andrássy Antal, rosnyai püspök ... a világnak édesgetései, tévelygései és rettentései ellen diadalmasan vég-víjt. Élő nyelven elő-adatott, midőn ő nagyságának halotti díszes pompája a rosnyói püspöki templomban tartatnék. Eger, 1800.

Bartholomaeides, Comitatus Gömör 431. l.

Uj M. Sion 1877. 680. l.

Petrik Bibliogr.

Zelliger Alajos, Egyházi Irók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 527. l.