Kezdőlap

Tornemir Antal.

Verseket írt a Debreczeni Közlönybe (1861.).

Munkája: Gyászdal Mélt. Palotai gróf Frimont Béla antrodoccoi herczeg emlékének szentelte. Nagy-Várad, 1860.

Petrik Bibliogr.