Kezdőlap

Tornyai Ferencz,

r. kath. házi káplán és tanító Csalán (Fehérm.); előbb missionarius volt Oláhországban.

Czikkei a Közművelődésben (1899. 12. sz. A Cantus Gregorianus); a Kath. Egyházi Zeneközlönyben (1902. Utazás az egyházi zenében, 1903. A cecilianus törekvések főbb akadályai, 1905. A Gregorian-kurzusok jelentősége, 1906. Editio Vaticana, a gregorian ének kiadása Róma által, 1907. A traditionalis Gregorián-karének.

Munkái:

1. Számüzetésem ideje, vagy miért hagytam ott Oláhországot. Marosvásárhely, 1899. (Külön ny. a Székely Lapokból, két kiadás).

2. Százhetvenöt elbeszélés Jézus sz. szive ájtatosságának hasznos voltáról. Keller József Antal után ford. és átdolgozta. Szombathely, 1901. arczélm.

3. Száztíz elbeszélés Páduai szent Antalról. Írta Keller József Antal, ford. és átdolg. U. ott, 1902.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.