Kezdőlap

Toronyi Pál.

Munkája: Mezőgazdasági nézetek és adatok az elmélet és gyakorlat köréből. Pest, 1863.

Szinnyei Könyvészete.