Kezdőlap

Tost Alajosné,

székesfővárosi tanítónő.

Munkája: Magyar költemények a tanuló-ifjuság számára. Összegyűjtötte ... Bpest, 1904. (Ism. Vasárnapi Ujság 1905. 22. sz.).

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.