Kezdőlap

Tóth Albert,

kath. kántor.

Munkája: Feltámadunk! Gyermekek és felnőttek temetési szertartása a keresztyén katholika anyaszentegyház szokása szerint 30 darab népies búcsúztatóval és néhány «kiéneklés»-sel (offertorium). Róm. kath. kántorok használatára. Nagy-Kanizsa, 1906. (Ism. Vasárnapi Ujság 5. sz.).

M. Könyvészet 1906.