Kezdőlap

Tóth András.

Munkája: Sevilla csillaga és Andaluzia Cidje. (Lope de Vega: La Estrella de Sevilla és Pierre Lebrun: De Cid d'Andalusie). Bpest, 1905. (Ism. Egyetemes Philologiai Közlöny 1906.).

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.