Kezdőlap

Tóth Antal,

kaht. esperes-plébános, szül. 1812. decz. 31.; győr-nádorvárosi esperes-plébános, szentszéki ülnök, a város törvényhatóságának bizottsági tagja volt; 1836-ban szentelték fel misés pappá és 1886-ban ünnepelte aranymiséjét, mikor a király koronás arany érdemkereszttel tüntette ki. Meghalt 1894. febr. 14. Győrben.

A Pázmány Füzetek (1857-58.) és a győri Borromaeus néhány egyházi beszédét közölte.

Munkái:

1. Üdvös serkentés, előadva, midőn a győrvárosi érdemes molnárczéh fönállásának százados ünnepét ülné. 1844. szept. 29. Győr.

2. Győr-Nádorváros plébániája és templomának története. U. ott, 1889. Fénynyom. képpel.

Zalka László Emlékkönyve 150. l.

Egyetértés 1894. 47. sz.

Győri Közlöny 1894. 14. sz.