Kezdőlap

Tóth Antal,

kegyes-tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1843. jún. 17. Szegeden; a VIII. osztályt szülővárosában befejezve, 1860. szept. 16. a rendbe lépett Váczon. A noviciátusi év után mint próbaéves tanár Léván tanított, 1862-63. egyúttal magánúton tanulta a theologiát, melyet Nyitrán fejezett be s 1867. aug. 17. pappá szentelték. Tanított Szegeden 1864-69., Veszprémben 1869-71., Váczon 1871-1873., ismét Szegeden 1873-83., hol a mathematika, physika és vegytan tanára volt. 1883-88. Kecskeméten igazgatótanár volt és 1888 óta Szegeden az elemi népiskolák felügyelője.

Sok czikket írt a Szegedi Hiradóba, Szegedbe, Szegedi Naplóba s a Néplapba; czikkei a váczi főgymnasium Értesítőjében (1873. A desinfectióról); a szegedi főgymnasium Értesítőjében (1877. Az alchimisták kora, vázlat a vegytan történetéből, 1882. A természettani és vegytani találmányoknak s felfedezéseknek idő- és névadatos repertóriuma); a Dugonics János Évkönyvében (Nőnevelés).

Munkái:

1. Szerves vegytan rövid vázlatban a polgári leányiskolák számára. Szeged, 1874.

2. Jubilate Deo! Imádságos és énekes könyv a róm. kath. tanuló-ifjuság használatára. Szeged, 1902. Aczélm. (Niedermayer Antallal).

3. Husz év a tanyai iskolák életéből. Tóth Jánosnak, a tanyai iskolák bold. apostolának emlékezetére. U. ott, 1907. (Különny. a szegedi tanyai iskolák Értesítőjéből. Ism. M. Állam 261. sz.).

M. Könyvészet 1903.

A kegyes tanítórend Névtára, 1910. 45., 82. l. és Német Károly piarista tanár szives közlése (Rulla).