Kezdőlap

Tóth Árpád,

zenetanár, Tóth Márton m. államvasuti főmérnök és nemeskéri Kiss Cecilia fia, szül. 1872. május 26. Budán; középiskoláinak befejezése után a zenei pályára lépett, és az országos m. kir. zeneakadémián a zongora főtanszakon Chován és Beliczay, majd Herczfeld és Koeszler voltak tanárai. A zenetanári oklevél elnyerése után szotyori Nagy Károly vette magához Debreczenbe az akkor megnyitott zeneiskolájába zongoratanárnak; a következő évben az iskola vezetését is átvette. Majd a debreczeni ref. felsőbb leányiskola és tanítónőképző zenetanárává választották. Innét a miskolczi városi zeneiskolához hívták és 1908 óta a Fodor-féle zeneiskolában működik Budapesten.

Czikkei a Zenelapba jelentek meg.

Munkái:

1. A zenei hallás fejlesztésének vezérfonala a prima vista éneklésig. Bpest, 1902. (Németül. U. ott, 1902.).

2. Symmetrikus zongora-technika. U. ott, 1902.

3. Ujj-gyakorlatok. Debreczen, 1902.

M. Könyvészet 1902. és önéletrajzi adatok.