Kezdőlap

Tóth Balázs (angyalosi),

ref. lelkész Nagy-Sajón (Besztercze-Naszódm.).

Munkája: A jó léleknek főbb nyeresége ... gróf bethleni Bethlen Klára ... gróf széki Teleki Mihály ... élete kedves párjának ... teste eltakaríttatása alkalmatosságával ... 1755. Sz. András hava 2. Kolozsvár, 1757. (Szathmári Pap Zsigmond gyászbeszédével).

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.