Kezdőlap

Tóth Béla,

hirlapíró, Tóth Kálmán költő és Majthényi Flóra költőnő fia, szül. 1857. okt. 20. Pesten, hol a gymnasiumot elvégezvén, természetrajzi és orvosi tanulmányokkal foglalkozott; már ifjan beutazta Bulgáriát, Macedoniát, Görögországot és Egyptomot s 1877. tagja volt az egyetemi ifjak küldöttségének, mely Konstantinápolyban Abdul-Kerim pasának díszkardot vitt. Korán hirlapíró lett; különösen tárczákat és rajzokat írt, úti és társadalmi tárgyúakat választékos prózában; foglalkozását nagy előkészület alapján, statisztikai, történeti és természettudományi gondos tanulmányokkal folytatta; ehhez járult európai műveltsége és nagy nyelvismerete. 1877-től vagy ezer tárczaczikket írt a lapokba s mintegy 50 kötetnyi szépirodalmi s egyéb munkát fordított. Nyelvtisztító törekvéseivel munkatársa volt a M. Nyelvőrnek és a Pallas Nagy Lexikonának, a Pesti Hirlapba 1899. febr. írta az Esti leveleket. Meghalt 1907. ápr. 3. Budapesten.

Munkái:

1. János barát. Népies költői beszélyke három énekben. Bpest, 1873.

2. Konstantinápolyi emlékek. U. ott, 1877.

3. Tollhegygyel. Tárczalevelek, rajzok. U. ott, 1882. (és Szépirodalmi Könyvtár III. 1. U. ott, 1892).

4. Török historiák. U. ott, 1888. (Ism. Egyetértés 359. sz.).

5. Akarat. Regény. Írta Ohnet György, ford. U. ott, 1888. Két kötet. (Egyetemes Regénytár III. 11., 12.).

6. Utolsó szerelem. Regény. Irta Ohnet György, ford. U. ott, 1889. Két kötet. (Egyet. Regénytár V. 8., 9.).

7. Művész becsület. Regény. Írta Feuillett Octav, ford. U. ott, 1891. (Egyet. Regénytár VI. 8. 9.).

8. Isten hozzád szerelem. Regény. Írta Serao Matild, olaszból ford. U. ott, 1891. Két kötet. (Egyet. Regénytár VI. 13., 14.).

9. A gyűlölség adója. Regény. Írta Ohnet György, francziából ford. U. ott, 1891. Két kötet. (Egyet. Regénytár VII. 1. 2.).

10. Veszedelmes bűbáj. Regény. Írta Theuriet André, fr. ford. U. ott, 1892. Két kötet. (Egyet. Regénytár VII. 9., 10.).

11. Nimród és társai. Regény. Írta Ohnet György, ford. U. ott, 1892. Két kötet. (Egyet. Regénytár VIII. 1., 2.).

12. A mi urunk Jézus Krisztus gyermekségéről írott könyv. Szerzette Tóth Béla deák. U. ott, 1893. (Ism. M. Állam 1894. 296. sz. Melyet mostan másodszor bővebben és helyesebben nyomtattak. U. ott, 1894.; harmadszor bőv. és hely. nyomt., czímképpel. U. ott, 1894., harmadszor bőv. és hely. nyomt. Ama nemes magyar származású Ajtósi Dürer Albert mester hét eredeti metszetével. U. ott, 1895. 4-rétben.).

13. Asszonyi szív. Regény. Bourget Pál után ford. U. ott, 1893. Két kötet. (Athenaeum Olvasótára. I. 15. 16.).

14. Hazugságok. Regény, ford. U. ott, 1893. Három kötet. (Ath. Olvasótára II. 1-3.).

15. Három novella. U. ott, 1893. (A M. Hirlap rendkívüli könyvmelléklete. Ambrus Zoltán- és Tutsek Annával).

16. A gyermek joga. Regény. Írta Ohnet György, ford. U. ott, 1894. Két kötet. (Egyet. Regénytár X. 1., 2.).

17. Szájról-szájra. A magyarság szálló igéi. U. ott, 1895. (2. jav. és bőv. kiadás. U. ott, 1901. Ism. Budapesti Szemle 82. sz., Budapesti Hirlap 1895. 47. sz., Athenaeum, P. Lloyd 41. sz., Irodalomtört. Közlemények, Vasárnapi Ujság 7. sz., Nemzet 44. sz., Egyet. Philol. Közlöny, Hét 9. sz., M. Nyelvőr, Hazánk 44. sz., Nemzeti Ujság 52. sz. sat.).

18. Mende-mondák. A világtörténet furcsaságai. Gyűjtötte és magyarázta. Négy képpel. U. ott, 1896. (2. jav. és bőv. kiadás. U. ott, 1901., 3. kiadás. U. ott, 1907.).

19. Bűnös szerelem. Regény. Írta Bourget Pál, ford. U. ott, 1896. Két kötet. (Athenaeum Olvasótára IV. 19., 20.).

20. A boldogasszony dervise és egyéb historiák. U. ott, 1897. (és Athenaeum Olvasótára VIII. 12., 13. Ism. M. Hirlap 1896. 323., Egyetértés 329., Hét 48. sz.)

21. Vasárnapok. Elbeszélések. U. ott, 1898. (Ism. Hét 52. sz.).

22. Oroszországi úti vázlatok az 1897. évi moszkvai orvosi kongresszus alkalmából. U. ott, 1898.

23. Camille Flammarion, Csillagos esték, ford. U. ott, 1898. (M. Könyvtár 37.).

24. Magyar ritkaságok. (Curiosa Hungarica). Gyűjtötte és magyarázta. Képekkel és hasonmásokkal. U. ott, 1899. (2. jav. és bőv. kiadás. U. ott, 1907.).

25. Matilde Serao, Leányok. Elbeszélések. Olaszból ford. U. ott, 1899. (M. Könyvtár 83.).

26. Olasz elbeszélések Tára. Második sorozat. Capuana. Castelnuovo. Ford. U. ott, 1899. (M. Könyvtár 99. Az I. sorozatot Radó ford.).

27. Salvatore Farina, Erősebb a szerelemnél? Regény. ford. U. ott, 1899. (M. Könyvtár 119.).

28. François Coppée, Adós fizess! Ford. U. ott, 1899. (M. Könyvtár 124.).

29. A magyar anekdotakincs. Mühlbeck Károly rajzaival. U. ott, 1898-1903. Hat kötet.

30. Stella. Regény. Írta Camille Flammarion, ford. U. ott, 1900.).

31. Anekdoták. A M. Anekdotakincsből az ifjúság számára összeválogatva, képekkel. U. ott, 1902. (Filléres Könyvtár 130., 131. és Piros Könyvtár 27., 28.).

32. A spiritismusról. U. ott, 1903. (Ism. Vasárnapi Ujság 30.).

33. 100 esti levél. U. ott, 1903. (Ism. Uj Idők 18. sz.).

34. Szálló igék lexikona. U. ott, 1906. (Ism. M. Szemle).

35. Gül Baba (és egyéb czikkek). Mühlbeck Károly rajzaival. U. ott, 1907. Díszmű 4-rét. (Ism. Vasárnapi Ujság 1906. 51. sz.).

36. A gépírás tankönyve. Írta Kaiser Gizella. Átnézte és minden részében megvitatta Tóth Béla. U. ott, 1908.

Álnevei: Nemo, Jak és Jaák.

Petrik Könyvészete és M. Könyvészet 1886-1900.

Kiszlingstein Könyvészete.

M. Hirlap 1892. Karácsonyi szám. (Kézirata hasonmása.)

Hét 1894. 21. sz. arczk. (Magamról).

Pallas Nagy Lexikona XVI. 288., XVIII. 718., II. Pótkötet II. 1904., 744. l.

M. Könyvészet 1901-1906.

1907: Pesti Hirlap 81., 82. sz., Budapesti Hirlap 81-82. sz.

Ország-Világ 1907. 14. sz. arczk.

Budapest 1907. 96. sz. (A Tóth-család).