Kezdőlap

Tóth Dániel,

ref. lelkész Lakszálloson (Komáromm.).

Czikke a Tudományos Gyűjteményben (1820. 11. Egy tekintet a deák literaturára Magyarországban).

Munkái:

1. Egyházi Almanak. A helv. vallástételt tartó túl a dunai superintendentia rendeléséből készítette az 1820. esztendőre. Pest, 1820.

2. Ugyanaz az 1833-ra ... kiadta. Pozsony.

Petrik Bibliogr.